Księga Wieczysta

Księga Wieczysta

Sądowe papierowe odpisy z Ksiąg Wieczystych.

Zamawiane na tej stronie odpisy z ksiąg wieczystych posiadają oryginalne pieczęci sądowe oraz pieczęć i podpis pracownika sądu, który wydał odpis z księgi wieczystej. Księgi wieczyste pobierane są w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych w wersji papierowej. Dostępne są dwa rodzaje odpisów: odpis zwykły oraz odpis zupełny. Odpis zwykły z księgi wieczystej zawiera wyłącznie aktualne wpisy, zaś odpis zupełny z księgi wieczystej zawiera wpisy aktualne a nadto wpisy historyczne – wcześniejsze od 2004 roku. Odpis zwykły z księgi wieczystej jest wystarczający do przeprowadzenia każdej czynności prawnej w szczególności u notariusza, w banku, urzędzie skarbowym, sprawie sądowej lub urzędzie meldunkowym.

Szybka dostawa odpisów do domu lub biura.

Księga wieczysta

Odpisy z ksiąg wieczystych wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej listami poleconymi priorytetowymi, jeśli wcześniej zrobiony został przez zamawiającego przelew – przedpłata na konto. Istnieje także możliwość dostarczenia zamówionych odpisów pod wskazany adres kurierem, a nadto dodatkową formą dostarczenia odpisu jest wysłanie go po zeskanowaniu na wskazany adres e-mail.
Czas realizacji zamówienia na księgi wieczyste waha się do kilku godzin i uzależniony jest od formy płatności, godziny złożenia zamówienia, dnia tygodnia w którym zostało złożone zamówienie, wielkości i ilości odpisów do realizacji. Zamawiane za naszym pośrednictwem odpisy nie są przez nas produkowane, a jedynie pobierane przez naszych pracowników z Sądu – są to takie same odpisy jakie dostalibyście Państwo udając się osobiście do Sądu.

Dogodne formy płatności przy najniższych stawkach.

Za zamawiane na tej stronie odpisy jaki i inne usługi pobierane jest wynagrodzenie-prowizja w wysokości szczegółowo podanej w cenniku umieszczonym na jednej z podstron. Na całkowity koszt uzyskania odpisu z księgi wieczystej bądź też świadczenia innej usługi wieczysto-księgowej składa się: opłata sądowa, nasza prowizja oraz koszty wysyłki, dostawy czy odbioru dokumentów. Na całkowitą CENĘ zamawianego odpisu składają się opłata sądowa za wydanie oryginalnego odpisu, koszt usługi i koszt wysyłki (poczta lub kurier).

Obsługa osób prywatnych i firm.

Odbiorcą usługi są osoby fizyczne i prawne, które za pośrednictwem Internetu lub telefonu składają zamówienia i szybko otrzymują odpisy bez wizyty w urzędzie wydającym dokumenty. To osoby, które np. otrzymały spadek bądź sprzedają lub kupują mieszkanie, dom, lokal użytkowy, działkę, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub inną nieruchomość lub prawo i potrzebują odpisu z księgi wieczystej, by sprawdzić czy nieruchomość nie jest obciążona kredytem – hipoteką, czy zbywca jest jej właścicielem lub czy hipoteka obciążająca nieruchomość została wpisana bądź wykreślona z księgi wieczystej, lub odpis jest potrzebny bo wymaga tego bank, notariusz lub inny urząd.

Zamówienia on-line przez Internet.

Aby uzyskać odpis z księgi wieczystej należy wypełnić i wysłać jeden z formularzy zamówienia na tej stronie. Przy realizacji zamówienia na księgi wieczyste konieczne jest podanie numeru księgi wieczystej, miejscowości, gminy lub dzielnicy w której położona jest nieruchomość oraz siedziby Sądu, który prowadzi księgę wieczystą.

Zobacz także odpis zupełny księgi wieczystej