PRZEGLĄDARKA KSIĄG WIECZYSTYCH

Przeglądarka ksiąg wieczystych

Przeglądarka ksiąg wieczystych umożliwia każdemu użytkownikowi wyświetlenie księgi wieczystej oraz przeglądanie jej. Kryterium, według którego wyświetlana jest księga, jest jej elektroniczny numer.

W celu przeglądania księgi wieczystej należy przygotować numer księgi wieczystej, składający się z 3 części:

– czteroznakowego kodu Wydziału Ksiąg Wieczystych, gdzie księga została założona w formie elektronicznej,

– właściwego numeru księgi wieczystej,

– cyfry kontrolnej z przedziału od 0 do 9 nadawanej w chwili zakładania księgi w postaci elektronicznej.

W sytuacji braku znajomości elektronicznego numeru księgi wieczystej, należy
zwrócić się z pytaniem do właściwego, ze względu na miejsce położenia danej
nieruchomości, Sądu Rejonowego – Wydziału Ksiąg Wieczystych.

przeglądarka ksiąg wieczystych

Przeglądarka ksiąg wieczystych

Wprowadzić numer księgi wieczystej, wybierając z listy kod wydziału i wprowadzając
numer księgi (pole automatycznie uzupełniane jest zerami do ośmiu znaków tj.
wystarczy wpisać „122054” zamiast „00122054”) oraz cyfrę kontrolną (kod
wydziału/numer księgi/cyfra kontrolna, np. WA1M/00135054/9).

Następnie należy zaznaczyć opcję: “Nie jestem robotem”. Użytkownik zostanie
poproszony o dopasowanie zdjęć do komunikatu poprzez zaznaczenie właściwych
obrazków. Po zaznaczeniu wszystkich obrazków należy kliknąć „Zweryfikuj”.
Okienko „Nie jestem robotem” zostanie wówczas zaznaczone automatycznie, po czym
należy wybrać przycisk [Wyszukaj księgę]. System umożliwi przeglądanie księgi
wieczystej.

Użytkownik ma dostęp do Ogólnych informacji dotyczących wybranej księgi wieczystej
oraz do przeglądania szczegółowych wpisów ujawnionych w księdze.

Użytkownik ma do wyboru przeglądanie:
– aktualnej treści księgi wieczystej,
– zupełnej treści księgi wieczystej,
– aktualnej treści księgi wieczystej w dotychczasowej postaci,

Aby przeglądać żądaną treść księgi wieczystej, należy wcisnąć odpowiedni przycisk –
[Przeglądanie aktualnej treści KW-dotychczasowa postać], [Przeglądanie
aktualnej treści] lub [Przeglądanie zupełnej treści KW]. Po jego użyciu
system prezentuje stronę, zawierający wybraną treść księgi wieczystej.

Przeglądanie poszczególnych działów księgi wieczystej możliwe jest poprzez wybranie
odpowiedniego odnośnika u góry strony.

Zobacz także: podgląd działki bezpośrednio z księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej