Podgląd działki bezpośrednio z księgi wieczystej

Podgląd działki bezpośrednio z księgi wieczystej

Teraz w wyniku współpracy pomiędzy Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii a Ministerstwem Sprawiedliwości prowadzącym serwis Elektroniczne Księgi Wieczyste po kliknięciu w identyfikator działki ewidencyjnej podany w księdze wieczystej następuje bezpośrednie przekierowanie do serwisu geoportal, który jest wykadrowany na widoku tej działki. Jest to jedno z pierwszych zastosowań niedawno uruchomionej funkcji linkowania do działki w geoportalu.

Wymagania

Warunkiem aby działał podgląd działki bezpośrednio z księgi wieczystej jest aby w księdze wieczystej wpisany był poprawny identyfikator działki, a po jednym kliknięciu, bez konieczności zaawansowanej znajomości systemów informacji przestrzennej będziemy mogli zapoznać się z położeniem i otoczeniem działki w Geoportalu Krajowym, gdzie można zobaczyć działkę na tle ortofotomapy, siatki ulic i adresów oraz innych warstw, takich jak mapa obszarów chronionych, czy obszary zagrożenia powodziowego itp.

Księga Wieczysta działka

Księga wieczysta geoportal


Zobacz także: Odpis z księgi wieczystej lub Księgi Wieczyste lub Księga Wieczysta oraz przeglądarka księgi wieczystej